Home > Laddning > Vad betyder ups på batteri?

Vad betyder ups på batteri?

UPS när man talar strömförsörjning står för Uninterruptible power supply. På svenska kan du kalla det Avbrottsfri strömförsörjning. Det används i situationer när du har utrustning du vill ska fungera även när du inte kan få din elektricitet från elnätet eller där du normalt får det från. UPS kan du lösa på många sätt, till exempel batteri som automatiskt slås på när den vanliga kraftkällan slutar leverera ström. 

Läs på mer om avbrottsfri strömförsörjning.

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se