Home > Fiberkablage och fiberkablar > Felaktig polaritet över fiber

Felaktig polaritet över fiber

Om du inte får länk över en duplex-fiber kan det vara felaktig polaritet på SFP och fiber. Du kan enkelt byta polaritet genom att vända på fiberkontakterna; på LC-kontakt drar du ut och vänder, medan på SC-kontakt låser du upp, drar ut och vänder.

Bild visar SC där du ser att det är delningsbart genom att låsa upp i den lilla öppningen mellan A och B. 

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se