Home > SFP, Optiska transceivers > Varför måste jag välja konfiguration på SFP?

Varför måste jag välja konfiguration på SFP?

Varför konfigureras SFP?

När standarden för SFP sattes så byggdes möjligheten för identifikation in i standarden. För att en SFP ska fungera i en switch, router eller annan utrustning den placeras i är det viktigt att den identifierar sig på rätt sätt. Detta kan handla om rätt hårdvara, rätt firmware i SFP och rätt identifikation. 

Välj rätt konfiguration så kommer vi se till att det fungerar i just er utrustning.

Är du osäker på vilken konfiguration du ska välja? Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt. 

Lite mer om varför SFP konfigureras hittar du på direktronik.se.

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se