Home > Larminsamling, loggers och relästyrning > Vad är skillnaden på LoRaWAN-sensorer med klass A,B och C

Vad är skillnaden på LoRaWAN-sensorer med klass A,B och C

Sensorer med Klass A, B och C

Om du tittar på sensorer för LoRaWAN så kommer du se att dessa delas in i tre olika klasser. Klass A, Klass B och Klass C. Samtliga LoRaWAN-enheter stödjer Klass A, medan Klass B och Klass C är tillägg till detta. Alla enhetsklasser stöder tvåvägskommunikation, de skickar och tar emot data till och från gateway.

Sensorer med Klass A har en låg strömförbrukning. De kan skicka data till gateway när som helst men kan bara ta emot data från nätverket efter att de har skickat data.

Klass B-enheter har en något högre strömförbrukning än Klass A-enheter. De kan ta emot data från nätverket under förutbestämda av användaren valda tidpunkter även om de inte först skickat någon data.

Sensorer med Klass C är har ytterligare något högre strömförbrukning än både Klass A och Klass B-enheter. De lyssnar kontinuerligt på gatewayen och kan närsomhelst ta emot och sicka data. Detta gör det möjligt att skicka data i realtid, observera dock att detta ökar energiförbrukningen och att batteriet därmed inte räcker lika länge.  https://www.direktronik.se/direktronik/overvakning/automationscada/lorawan/ 

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se