Home > Nätverk > Laserklass 1 för fiberoptiska produkter

Laserklass 1 för fiberoptiska produkter

Laserklass 1 är den säkraste klassen av laserprodukter och innebär att produkten är utformad så att det inte finns någon synlig laserstrålning som kan orsaka skada på ögonen under normal användning. Fiberoptiska produkter som klassificeras som Laserklass 1 är ofarliga att använda eftersom de inte utsänder någon farlig strålning. De kan användas i ett brett spektrum av applikationer, inklusive kommunikation, medicinsk utrustning, industriell kontroll och forskning.

Fiberoptiska produkter som klassificeras som Laserklass 1 inkluderar vanligtvis enheter som använder lågenergilaser som sändare eller mottagare. Exempel på produkter som kan klassas som Laserklass 1 inkluderar fiberoptiska kommunikationssystem, medicinska enheter som använder fiberoptik för att leverera ljus till vävnad, industriellt utrustning som använder fiberoptik för mätning eller kontroll, samt forskningsinstrument som använder fiberoptik.

Fiberoptiska kommunikationssystem använder ofta Laserklass 1-enheter som sändare eller mottagare för att skicka information över långa avstånd via optiska fiberkablar.

Fiberoptisk industriell utrustning använder ofta Laserklass 1-enheter för mätning eller kontroll, till exempel vid avläsning av position eller hastighet.

Fiberoptiska SFP (Small form-factor pluggable) använder ofta Laserklass 1 för att skicka ljus över fiberkablar.

Fiberoptiska forskningsinstrument använder ofta Laserklass 1-enheter för att generera eller detektera ljus för olika forskningsändamål.

Så alla dessa är exempel på produkter som kan vara klassade som Laserklass 1 för fiberoptiska produkter.

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se