Home > SFP, Optiska transceivers > Vad är TOSA och BOSA i en SFP?

Vad är TOSA och BOSA i en SFP?

TOSA och BOSA är två olika typer av optiska moduler som används i Small Form Factor Pluggable (SFP) transceivers. SFP är en typ av transceiver som används för att överföra data över fiberoptiska nätverk. SFP-transceivers är små, pluggbara enheter som kan sättas in i nätverksenheter som switchar och routermoduler för att ge dem möjlighet att kommunicera över fiberoptiska nätverk.

TOSA står för Transmitter Optical Sub Assembly och är den optiska modulen som används i en SFP-transceiver för att skicka ut ljus och överföra data. TOSA innehåller en ljuskälla, som vanligtvis är en laserdiod, och optiska komponenter som hjälper till att fokusera och forma ljuset. När data ska överföras från en nätverksenhet till en annan, konverteras databits till ljuspulser som skickas ut från TOSA.

BOSA står för Receiver Optical Sub Assembly och är den optiska modulen som används i en SFP-transceiver för att motta ljus och överföra data. BOSA innehåller en fotodiod och optiska komponenter som hjälper till att fokusera och forma ljuset och översätter ljuset till elektrisk signal. När data ska överföras från en annan nätverksenhet, mottar BOSA ljuspulserna och konverterar dem tillbaka till databits som kan användas av den nätverksenhet som SFP-transceivern är ansluten till.

TOSA och BOSA är viktiga delar av en SFP-transceiver eftersom de möjliggör dataöverföring över fiberoptiska nätverk. De hjälper till att överföra data på ett pålitligt och effektivt sätt, och är också viktiga för att säkerställa att dataöverföringarna sker på rätt nivåer av signalstyrka och signal-till-brusförhållande.

Hög kvalité i TOSA och BOSA är avgörande för kvalitén i slutprodukten, SFP, som de placeras i.

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se