Home > Laddning > Kan det börja brinna om man använder era laddarkablar

Kan det börja brinna om man använder era laddarkablar

Flera artiklar i pressen beskriver brandrisken med laddning av elfordon i vanliga vägguttag. Orsaken har mestadels varit överbelastning i underdimensionerade eller gamla elnät.

Direktroniks laddarkablar för vanliga elluttag har ställbara effektlägen från 6A upp till 16A och är försedd med en temperaturgivare inuti själva kontakten som begränsar effekten automatiskt om uttaget blir varmt. Detta är givetvis ingen garanti för att fel inte kan inträffa i underdimensionerade eller felgjorda elinstallationer, men med effekten anpassad till elnätets kapacitet har du tryggast möjlig anslutning av elfordonet till husets vägguttag.

https://www.direktronik.se/direktronik/natverk/kablar/laddkabel-for-elfordon/laddkabel-med-justerbar-effekt---raddar-uttag-och-sakringar/

Läs mer i Kunskapsbanken: https://www.direktronik.se/kunskapsbanken/energisystem-och-laddning/brinner-du-for-elbilar/

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se