Home > Nätverk > Hur räknar jag ut länkbudget (Power Budget) på en fiberlänk?

Hur räknar jag ut länkbudget (Power Budget) på en fiberlänk?

Länkbudget (Power Budget) är en term som används för att beskriva förlusten av optisk signalstyrka som sker i en fiberlänk för datakommunikation. För att beräkna länkbudgeten behöver du ta hänsyn till följande faktorer:

  1. Sändareffekten (Tx power) - Detta är den effekt som sänds ut från sändaren och mäts i decibel-milliwatt (dBm).
  2. Dämpning i fibern (Fiber Loss) - Detta är förlusten av signalstyrka som sker när signalen överförs genom fibern och mäts i decibel (dB) och kan uppskattas i decibel per kilometer (dB/km).
  3. Kabelanslutningar (Connector Loss) - Detta är förlusten av signalstyrka som sker vid kabelanslutningar och mäts i decibel (dB).
  4. Splittrar (Splitters) - Om det finns några splittrar i fiberlänken, måste du ta hänsyn till deras förluster också.
  5. Mottagarens känslighet (Receiver sensitivity) - Detta är den minsta signalstyrka som krävs för att mottagaren ska kunna detektera och tolka signalen och mäts i dBm.

För att beräkna länkbudgeten kan du använda följande formel:

Länkbudget = Sändareffekt - Förluster + Mottagarens känslighet
Eller om du redan har Power Budget på din SFP kan du räkna på
Länkbudget = Power Budget SFP - Förluster

Det bästa för att veta vilken SFP du ska använda är att använda en OTDR och med denna mäta upp exakta dämpningen på 1310nm och 1550nm. Då vet du att du ska välja en SFP som har en Power Budget som är minst 3dB högre än din dämpning. 
Till exempel: Du har uppmätt dämpning 6dB på 1310nm. Då ska du välja en SFP som har minst 9dB i Power Budget och landar därför på SFP LX som har Power Budget 11dB.

Förlusterna kan beräknas genom att lägga samman förlusterna i fibern, kabelanslutningar och eventuella splittrar. För att beräkna totala förluster, multiplicera dämpningen i fibern med fibersträckan och addera sedan förlusten vid kabelanslutningarna och splittrarna.

Tänk också på att länkbudgeten bör vara större än noll och helst större än 3dB för en tillförlitlig överföring av data. Ju högre länkbudget, desto bättre är signalstyrkan och desto större är möjligheten till en tillförlitlig datakommunikation.

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se