Home > Certifikat och ursprung > Vad innebär NDAA godkänd?

Vad innebär NDAA godkänd?

NDAA godkänd, eller "NDAA compliant" syftar på att en produkt eller tjänst uppfyller kraven i den amerikanska National Defense Authorization Act (NDAA). NDAA är en årlig lag som ger budget och policyriktlinjer för det amerikanska försvarsdepartementet. En produkt eller tjänst som är NDAA-kompatibel är godkänd för användning av det amerikanska försvaret och andra federala myndigheter. NDAA har specifika krav för produkter, programvara och tjänster som ska användas av försvaret och federala myndigheter.

Det finns olika krav som kan gälla för produkter och tjänster som ska vara NDAA-kompatibla, så det beror på vilken sektion av NDAA som är relevant. Men det finns vissa exempel på produkter och tjänster som kan vara förbjudna enligt NDAA:

  • Kinesiska teknologiska produkter: NDAA 2021 innehåller bestämmelser som förbjuder användning av kinesiska teknologiska produkter som anses vara en säkerhetsrisk för det amerikanska försvaret. Detta inkluderar produkter från vissa kinesiska företag, såsom Huawei och ZTE.

  • Programvara från utländska leverantörer: NDAA 2021 innehåller bestämmelser som förbjuder användning av programvara från utländska leverantörer som inte är NDAA-kompatibla. Detta innebär att försvaret och andra federala myndigheter inte får använda programvara från vissa utländska företag, såsom Kaspersky och Symantec.

  • Produkter och tjänster som inte uppfyller kraven för säkerhet och integritet: NDAA 2021 innehåller bestämmelser som kräver att produkter och tjänster som används av försvaret och federala myndigheter uppfyller vissa krav för säkerhet och integritet. Produkter och tjänster som inte uppfyller dessa krav kan vara förbjudna.

Detta är bara några exempel, och det är viktigt att notera att NDAA är en komplex lag och det kan finnas fler specifika regler som gäller.

Vi på Direktronik kan erbjuda produkter som är NDAA-godkända. Kontakta oss så tittar vi vad som passar just för er.

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se