Home > Nätverk > vad är en galvanisk isolation?

vad är en galvanisk isolation?

Vad är en Galvanisk isolering?

Det är metoder för att isolera elektriska kretsar från varandra. Information kan fortfarande överföras men elektricitet överförs inte. Detta kan vara väldigt viktigt i till exempel en sjukhusmiljö där du i en operations-sal inte vill ha störningar utifrån. All elektrisk utrustning i operationssalen ska fungera men du vill inte ha störningar utifrån. 

Ett vanligt sätt är då att gå från el, till ljus och tillbaka till el. 

 

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se