Home > SFP, Optiska transceivers > SFP och SFP+ Multirate?

SFP och SFP+ Multirate?

Multirate innebär att utrustningen hanterar flera hastigheter.

Normalt sett klarar alla SFP+ 10Gigabit av hastigheterna 10G och 1G.
SFP 1G klarar oftast av 1G och 100M

Det betyder inte att din SFP och SFP+ omvandlar hastigheten automatiskt utan detta stöd behöver finnas i switchen och hanteras där. Viss utrustning har auto-sense och annan utrustning kräver att du ställer om i fixerad hastighet. Annan utrustning klarar endast av en hastighet.

Våra SFP 1G har normalt sett stöd för 100M och Gigabit och våra SFP+ klarar av 1G och 10G. 

Kolla i manualen i för just din switch för att se om det fungerar, alternativt testa en av våra SFP, t.ex. 33-4123 för singlemode duplex 

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se