Home > Larminsamling, loggers och relästyrning > Hur får jag larm vid strömbortfall eller när det är för kallt?

Hur får jag larm vid strömbortfall eller när det är för kallt?

När du har fritidshuset, garaget, kontoret eller serverrummet som du vill ha koll på att du inte får strömavbrott eller att temperaturen blir för låg eller för hög så finns det enkla lösningar på det.

Kanske den bästa lösningen är SMS-larm vid strömavbrott som även larmar när det blir för varmt eller för kallt. 

Att få larm via SMS när det uppstår strömavbrott kan vara fördelaktigt av flera anledningar:

  1. Snabb reaktionstid: Genom att få en varning via SMS kan du agera snabbt och vidta åtgärder för att minimera eventuella skador på din egendom.

  2. Säkerhet: Om du har en apparat som kräver elektricitet för att fungera, kan ett strömavbrott innebära en säkerhetsrisk. Med ett larm via SMS kan du agera snabbt och säkra fritidshuset genom att t.ex. stänga av apparater.

  3. Undvik dyra vattenskador för att det blir minusgrader inomhus som gör att ledningar fryser till is och sedan skapar stora vattenskador.

  4. Planering: Om du har planerat att besöka fritidshuset och upptäcker ett strömavbrott, kan du ta beslut om att ändra dina planer eller vänta tills strömmen återkommer.

  5. Ökad bekvämlighet: Genom att få larm via SMS kan du slippa att göra regelbundna kontroller på distans för att se om allt fungerar som det ska i ditt fritidshus. Detta kan öka bekvämligheten och spara tid och pengar.

Sammanfattningsvis kan ett larm via SMS vid strömavbrott ge dig ökad säkerhet, snabb reaktionstid, bättre planering och ökad bekvämlighet när det gäller hantering av ditt fritidshus.

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se