Home > Larminsamling, loggers och relästyrning > Komma igång med SMS brytare

Komma igång med SMS brytare

  • Skaffa ett SIM-kort utan krav på PIN-kod
  • Sätt i SIM-kortet. LED skall blinka först snabbt och sedan långsamt när nätverket har hittats. Om detta inte fungerar prova att flytta SMS-brytaren till annan position med bättre mottagning. Om den fortfarande inte får kontakt med det mobila nätet så är det troligen PIN-koden på SIM-kortet som inte är avaktiverat.
  • Från den mobil som du skall använda som huvudmobil skickar du ett SMS med texten #00#. Då får du ett SMS tillbaka som talar om att det är du som har kontrollen.
  • Ställ in övriga kommandon enligt manualen för att styra enheten.

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se