Home > Nätverk > Vad är Fiber Channel (FC)?

Vad är Fiber Channel (FC)?

Fiber Channel är en teknik som används för att skapa höghastighetsnätverk för lagring och dataöverföring. Fiber Channel använder fiberoptiska kablar och specialiserade enheter som kallas Fiber Channel-switchar och Fiber Channel-hostbussar för att överföra data mellan lagringsenheter och datorer.

Fiber Channel använder en protokoll som kallas Fiber Channel Protocol (FCP) för att kontrollera datatransmissionen mellan enheter. FCP definierar hur data ska överföras mellan enheter, inklusive hur data ska paketeras, adresseras och kontrolleras.

Fiber Channel kan användas för att skapa höghastighetsnätverk för lagring på olika sätt. Det kan användas för att skapa direktanslutna nätverk mellan datorer och lagringsenheter, eller för att skapa nätverk med flera hopslingrade enheter. Fiber Channel kan också användas för att skapa storskaliga lagringsnätverk som kan hantera mycket stora mängder data.

En fördel med Fiber Channel är att det ger höga hastigheter och låga fördröjningar, vilket gör det möjligt att hantera stora mängder dataöverföringar. Det är också skalbart och kan enkelt utökas genom att lägga till fler enheter till nätverket. Fiber Channel är också tillförlitligt och kan hantera olika typer av dataöverföringar, inklusive realtidsdata och batchdata.

Se vilka SFP vi har för Fiber Channel 16G

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se