Home > Fiberkablage och fiberkablar > Fiberkabel vid installation!

Fiberkabel vid installation!

I de flesta fall är installation gjord så att vardera sidan har A och B fiber på samma fysiska plats.

När man ansluter en patchfiber får detta konsekvensen att A möter A och B möter B

mot ansluten fibermodul (resultat RX1 anluten mot RX2 och TX1 ansluten mot TX2).

Sättet att lösa detta är att bryta isär en fiberpatch och korsa RX och TX på ena sidan.

Det korrekta är att installerad fiber är korsad så att ena sidan har fysisk plats A resp. B och andra

sidan B resp. A i den ordningen.

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se