CE-märkning

CE-märkning (Conformité Européene) är en frivillig förklaring från tillverkaren att produkten uppfyller vissa grundläggande krav enligt EU-direktiv. CE-märkningen visar att produkten är i överensstämmelse med EU-regler för säkerhet, hälsa och miljö. Detta gör det möjligt för produkter att säljas inom hela EU utan ytterligare kontroller av nationella myndigheter. CE-märkning är ett krav för vissa produkter, inklusive elektriska och elektroniska produkter, medicintekniska produkter, och produkter som kan utgöra en fara för hälsan och säkerheten.

Alla produkter Direktronik säljer är CE-godkända (där det är tillämpligt). 

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se