Home > Fiberkablage och fiberkablar > Skillnad på Yd 3.0mm - Yd 2.0mm

Skillnad på Yd 3.0mm - Yd 2.0mm

Ytterdiameter 3.0mm eller 2.0 mm ?

Här avses samma fiber men med olika skyddande yttermantel. Den större yttermanteln ( Yd 3.0mm ) ger ett bättre fysiskt skydd av fibern, men tar å andra sidan större plats än Yd 2.0mm.

Kablagens ytterdiameter skiljer sig bara åt med 1mm, men i många fall kan 1mm vara till stor betydelse.

Yd 3.0mm ger ett bättre skydd för fibern och vid längre längder är Yd 3.0mm lättare att hantera.

Yd 2.0mm tar mindre plats och är ofta ett första val när man ska få plats med många fiber patchar i tex ett data rack/skåp.

 

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se