Home > SFP, Optiska transceivers > Korsad eller rak fiberkabel vanligt fel

Korsad eller rak fiberkabel vanligt fel

Det är vanligt att en länk i ett nätverk inte startar efter installation på grund av felaktigt antal korsningar på en fiberkabel. Det är därför viktigt att säkerställa att antalet korsningar på en fiberkabel är korrekt och att kabeln är korrekt installerad för att undvika problem med nätverkets. Om du upplever problem med en nätverkslänk är det alltid en god idé att kontrollera antalet korsningar på fiberkabeln och att se till att den är korrekt installerad.

Två korsade fiberpatchar i rad leder till att sändare går till sändare och mottagare går till mottagare. Försäkra dig därför om att du har ojämnt antal korsningar på din länk. 

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se