Home > SFP, Optiska transceivers > Varför behöver man Video SFP när signal skall skickas via SDI interface

Varför behöver man Video SFP när signal skall skickas via SDI interface

Det finns standard SFP för överföring av vanlig Ethernet baserad datatrafik och det finns SFP som är byggda för de specifika krav man har när överföringen är i SDI format via koppar eller fiber.

SFP moduler som skall användas till Video behöver klara av Pathological test signal när signalen går över SDI (Serial Digital Interface).

Utöver enkla testmönster är patologiska signaler specifika mönster med låg frekvens i dataändringar som stressar SDI-mottagare. Förekomsten av dessa signaler är en oönskad bieffekt av kodningen som används i SDI-system. Patologiska signaler diskuteras i SMPTE EG 34 och definieras i SMPTE RP178 (SD) och RP198 (HD).

En patologisk signal som stressar på kabelkompensatorn består av 19 bitar av en polaritet följt av en bit av motsatt polaritet. Detta ger en signal med en stor mängd lågfrekvent energi och antingen en väldigt hög eller mycket låg arbetscykel, vilket stressar DC-restaureringen i kompensatorn. Mottagarens PLL-sektion är stressad av en patologisk signal som består av 20 bitar med en polaritet följt av 20 bitar av motsatt polaritet. Detta tillstånd kan orsaka att en dåligt utformad PLL låser sig till fel frekvens. Kabelkompensations- och PLL-patologiska signaler kombineras för att bilda SDI-kontrollfältet som skall klaras av utan fel på en korrekt Video SFP.

Se våra 12G Video SFP

 

Du besöker nu kundservice-portalen. Gå tillbaka till direktronik.se